Lotusvijver: Schakel door naar je hart

Radio 5:

Bestaat er zoiets als een vrij wil? Zijn we vrij in ons denken en handelen? Wat meestal onder de vrije wil wordt verstaan is dat wij mensen het vermogen hebben om controle uit te oefenen over ons denken en handelen. Als dat zo is, zegt Jan den Boer, dan zijn wij mensen niet zo vrij in ons willen. We kunnen ons denken en handelen niet zo maar van het ene op het andere moment veranderen. Zo vrij zijn we nu eenmaal niet in ons bewustzijn.

Beluister de uitzending hier.

Jan den Boer is de schrijver van het boek ‘Schakel door naar je hart, het trainen van de vrije wil’. Hij beweert in dit boek dat het met die vrije wil best wel lastig in elkaar zit. Uit vrije wil kunnen we kiezen voor een intentie om tot handelen te komen. Training en oefening kunnen ons helpen om tot nieuw gedrag te komen. Maar dat gaat niet zomaar. Dat gaat niet vanzelf.

De Bhagavad Gita geef een paar handige tips voor leven, denken, voelen, handelen, kortom voor het vormgeven aan ons bestaan. Krishna leert Arjuna om in actie te komen, maar niet gehecht te zijn aan het resultaat van zijn handelingen. Wie dit leert kan vrij worden om te doen en laten wat hij of zij wil. Maar, aldus Jan den Boer, dat kan alleen maar door te oefenen. “Je zou kunnen zeggen dat de Gita bestaat uit praktische oefeningen die Krishna meegeeft aan Arjuna.” In deze uitzending van de Lotusvijver gaan we met Jan den Boer op zoek naar de vrije wil. Bestaat die of is vrijheid in het willen niet meer dan Maya, de bekende illusie.

Delen via:
comments powered by Disqus