Lotusvijver: Maak goud van je leven

1 oktober 201116:30 - 17:00

Moderne schrijvers als Geert Kimpen zien het als onze menselijke opdracht om spiritueel goud van ons leven te maken. Hij baseert zich daarbij op de Kabbalah en de alchemie. In de Bhagavad Gita vindt er een alchemistisch proces plaats in het leven van Arjuna vanaf het moment dat hij wordt gecoacht door Krishna. Was Arjuna in staat om goud van zijn leven te maken?

Moderne schrijvers als Geert Kimpen zien het als onze menselijke opdracht om spiritueel goud van ons leven te maken. Hij baseert zich daarbij op de Kabbalah en de alchemie. In de Bhagavad Gita vindt er een alchemistisch proces plaats in het leven van Arjuna vanaf het moment dat hij wordt gecoacht door Krishna. Was Arjuna in staat om goud van zijn leven te maken?

Yoyo_2.jpgYoyo van der Kooi is therapeut. Maar ze noemt zich een ook graag een toverkol. Ze probeert haar clienten te helpen hun levens om te toveren tot goud. Volgens Yoyo is er eigenlijk niets aan de hand. Er zijn geen problemen die wij niet (onbewust) willen. We zijn allemaal al precies waar we wezen moeten. Alleen: we zijn het een beetje vergeten of we willen er niet aan. Elke relatie, training, coaching, therapie of meditatie heeft uiteindelijk tot doel ons dat te laten ontdekken.

Het enige werk dat er te doen valt is van A naar A te komen met een veranderd bewustzijn. Dat levert dan een zogenaamde AhA-Erlebnis op (sommige mensen noemen het Verlichting). Vanaf dat moment verandert het slachtoffer in een verwonderde ontdekkingsreiziger. En het drama van het leven wordt een uitnodigend spel met onze creatieve energie. In de Lotusvijver een gesprek met Yoyo over de weg van A naar A, de weg van lood naar goud.

De functie van onvrede en crisis is, dat ze ons op weg helpen naar de verticale dimensie: van A naar A. In principe kun je die tocht op eigen houtje maken: we hebben allemaal een onfeilbare Reisleider in huis. Heb je daar nog geen contact mee, dan zul je je tijdelijk moeten behelpen met wegwijzers buiten je: je partner, een coach, therapeut of leermeester.

De paradox is, dat we vanwege die onvrede juist weg willen uit A. Dus zoeken we het in eerste instantie bij hulpverleners die ons een uitweg beloven via B, naar C t/m Z. Pas als we merken dat we na een tijdelijke verbetering steeds weer in hetzelfde schuitje belanden, worden we ontvankelijk voor de vroedvrouwen en catalysatoren die ons met een zacht of stevig lijntje terugverwijzen naar het adembenemende Al van A. Waar we, hier en nu, steeds maar één en dezelfde figuur (in de gekste vermommingen) tegenkomen: ons Zelf. En waar we, vele spiegelgevechten later, tenslotte grinnikend tot de conclusie komen dat we altijd al thuis waren. Het Spel kan beginnen.

Delen via:
Bekijk of luister het fragment
comments powered by Disqus