OHM: Lotusvijver – Logica in het leven

Radio 5:

Theije Twijnstra schreef ‘Een gelukkig mens, en andere geheimen´ over het ontdekken van logica in het leven.

In De Lotusvijver twee gesprekken. In het eerste deel een gesprek met schrijver Theije Twijnstra. Hij is onder meer de schrijver van het boek ‘Een gelukkig mens, en andere geheimen´.

Geen aarde, geen wereld, geen heelal of u bent er uit voortgekomen.

Uw adem is het kind van de wind.

Dit kind waait uw leven in en uit en laat u zweven over de akkers van uw tijd.

Uw oog is het kind van het water.

Dit kind weerkaatst al wat u ziet en brengt u tot aan de oevers van uw gedachten.

Uw gevoel is het kind van de nacht.

Dit kind waakt wanneer het zichtbare verdwijnt en toont u al dat in u is.

Uw ziel is het kind van de schepper.

Dit kind voert u tot aan het begin van al dat komen zal en leidt u tot aan het einde van al dat is geweest.

“Voor mij zie ik een taak: duidelijk maken dat het leven een logica in zich heeft,” zegt Theije Twijnstra. “Een verband, een consequentie die ons wil helpen onszelf te aanvaarden en 
de onbegrijpelijke wijsheid en intelligentie van het lot te doorgronden.
Dat kan door aandacht, openheid en vastberadenheid.
In mij voel ik een opdracht: de mensen vertellen dat een ieder van ons in innerlijke zin volkomen zelfvoorzienend is.
In onszelf ligt de kiem, de route en de vervulling.
 De ander inspireren op zoek te gaan naar deze kiem en hem te stuwen in de richting van zijn persoonlijke en maatschappelijke vervulling ervaar ik als de beste bijdrage die ik aan anderen en aan mezelf kan geven.”

Ad Oostendorp

In deel twee een gesprek met Ad Oostendorp. Hij geeft met de nodige regelmaat Satsang. Het woord komt uit het Sanskriet: 
Sat is waarheid en Sanga gemeenschap. 
Satsang betekent: “samen zijn in waarheid”.
“Al vele jaren komen mensen overal ter wereld bijeen,” aldus Ad Oostendorp, “om uitdrukking te geven aan hun 
diepste verlangen: vrede te vinden in zichzelf en een oprecht en vreugdevol leven te leiden 
met achterlating van religies, filosofieën en concepten. Satsang is een directe weg zonder specifieke technieken en methoden. 
Het enige wat van belang is, is dat je het verlangen en 
de bereidheid hebt om te zien wie je werkelijk bent. De essentie van satsang is de openbaring van datgene wat in voortdurende stilte altijd aanwezig is. 
Het is de herkenning van dit als je eigen ware natuur: bewustzijn, zijn en vrede. 
Het is de realisatie: ik ben Dit! 
Om de waarheid te vinden hoef je je niet in te spannen en ook niets te geloven. 
Het is juist het moeiteloze einde van zoeken en nodeloos lijden. 
Het is Vrijheid hier en nu.”

Delen via:
comments powered by Disqus