Bestuur & medewerkers

dhr. Oedainarain Bhawanibhiek – directeur-bestuurder

Door opheffing van de 2.42 levensbeschouwelijke omroepen per 31 december 2015 is er geen personeel meer aanwezig bij OHM, met uitzondering van de bestuurder.

 

Raad van Toezicht Stichting OHM

Profielenmix Raad van Toezicht

dhr. H. Krishnadath – voorzitter RvT
Per 15 mei 2014 is dhr. Henk Krishnadath (financieel specialist) benoemd als lid van de Raad van Toezicht.
dhr. Krishnadath is directielid bij een groot internationaal opererende onderneming, is actief bij zelforganisaties van hindoes en bij sportorganisaties. Hij heeft expertise op het gebied van financiën en de administratieve beheersing van organisaties en ondernemingen.

mw. Reshma Gayadin –  Chandrikasing – vicevoorzitter RvT
projectcoördinator gemeente Amsterdam

Overige leden RvT:

mw. Ireen Ramsaran: Register Accountant

 

Stichting OHM; RvT rooster van aftreden

Per 8 september 2014 zijn volgens de statutaire bepalingen de heren Sjam Ganesh(vz), Kries Baboeram Panday(lid) en mevrouw Marian Cordua(lid), collectief afgetreden .

 

 

Leden van Media Adviesraad:

mw. Lilawatie Badloe – lid

dhr. Gautam Mohan – lid

dhr. Ram Ramsanjhal – lid

dhr.Iwan. S. Raghoebarsing – Lid

Verwijderd.

dhr. Desh Ramnath, MSc – Voorzitter

dhr. N. Tewarie – lid

Beloningsbeleid:

De CAO voor omroeppersoneel wordt toegepast bij het belongsbeleid van het personeel.

Werknemers worden beloond op basis van de inhoud en de zwaarte van
de functie die wordt vervuld. Dit komt tot uitdrukking in de indeling van de functie in een functiegroep, waaraan een salarisschaal is gekoppeld. In totaal zijn er 12
salarisschalen.

Integriteitscode omroep
Alle medewerkers van stichting OHM oefenen geen nevenactiviteiten uit die belangenverstrengelingen opleveren voor de uitoefening van hun functie bij de omroep. Ook is er geen sprake van beleggingen van gelden van de stichting door medewerkers, bestuurders en toezichthouders. Stichting OHM geeft geen geschenken aan derden met een waarde boven de 50 euro.