Stichting OHM

Stichting OHM is een organisatie die kennis over hindoeïsme voor geïnteresseerden toegankelijk wil maken. Dit doet zij door middel van radio- en televisie uitzendingen, op een manier die dicht bij het Hindoe gedachtegoed ligt: aanreikend, maar niet belerend; eigentijds, maar met oog voor de kernwaarden van het hindoeïsme.

OHM is een zendgemachtigde die zijn grondslag vindt in de mediawet artikel 2.42.  En die als hoofddoel heeft: Integratie van de hindoecultuur in de Nederlandse samenleving. Het hindoeïsme vindt zijn oorsprong in India. De programma’s die OHM maakt zijn daarom geïnspireerd op de hindoe-religie, cultuur en filosofie zoals dat zich in India en de diaspora heeft ontwikkeld.

Missie

OHM is een  levensbeschouwelijke media-organisatie die midden in de samenleving wil staan. En die zich laat inspireren door het Hindoeïstische, niet dogmatische gedachtegoed. Vanuit haar inspiratie wil OHM een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een ontspannen samenleving waarin respect en ontplooiing belangrijke pijlers zijn.

Visie

De hindoefilosofie biedt inzichten die universeel van aard zijn en die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse samenleving. Omdat het andere of zelfs ´nieuwe´  inzichten aanreikt dan de tot nu toe over het algemeen bekende, met name die uit het christendom. Inzichten die een additioneel dimensie voegen aan het maatschappelijk debat; bijv. ten aanzien van omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen of veranderende wijzen van interactie tussen mensen.  OHM hoopt hen hiermee te inspireren tot actief burgerschap in zowel de Nederlandse als de eigen Hindoestaanse gemeenschap. Door inzichten uit de eigen traditie en geschriften te communiceren wil OHM jongeren helpen in hun identiteitsvorming en zelfwording. Niet alleen wordt het inzicht in het eigene hiermee verdiept; ook het begrip voor het andere wordt groter.

Code Goed Bestuur van de Organisatie voor Hindoe Media

Beleidsplan 2012-2015

OHM bedrijfsvoeringverklaring 2011

Jaarverslagen

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005