Over OHM

Stichting OHM is een organisatie die kennis over hindoeïsme voor geïnteresseerden toegankelijk wil maken. Dit doet zij door middel van radio- en televisie-uitzendingen, op een manier die dicht bij het hindoe-gedachtegoed ligt: aanreikend, maar niet belerend; eigentijds, maar met oog voor de kernwaarden van het hindoeïsme.

OHM is een zendgemachtigde die haar grondslag vindt in de mediawet artikel 2.42. En die als hoofddoel heeft: integratie van de Hindoecultuur in de Nederlandse samenleving. Het hindoeïsme vindt zijn oorsprong in India. De programma’s die OHM maakt zijn daarom geïnspireerd op de hindoe-religie, cultuur en filosofie zoals dat zich in India en de diaspora landen heeft ontwikkeld.

Missie

OHM is een  levensbeschouwelijke media- organisatie die midden in de samenleving wil staan. En die zich laat inspireren door het hindoeïstische, niet dogmatische gedachtegoed. Vanuit haar inspiratie wil OHM een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van een ontspannen samenleving waarin respect en ontplooiing belangrijke pijlers zijn.

Visie

De hindoe-filosofie biedt inzichten die universeel van aard zijn en die van belang kunnen zijn voor de verdere ontwikkeling van de Nederlandse samenleving, omdat het andere of zelfs “nieuwe”  inzichten aanreikt dan de tot nu toe over het algemeen bekende, met name die uit het christendom.

Inzichten die een additioneel dimensie voegen aan het maatschappelijk debat; bijvoorbeeld ten aanzien van omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen of veranderende wijzen van interactie tussen mensen.

OHM hoopt hiermee te inspireren tot actief burgerschap in zowel de Nederlandse als de eigen Hindoestaanse gemeenschap. Door inzichten uit de eigen traditie en geschriften te communiceren wil OHM jongeren helpen in hun identiteitsvorming en bewustwording. Niet alleen wordt het inzicht in het eigene hiermee verdiept; ook het begrip voor het andere wordt groter.

Profielenmix Raad van Toezicht

Code Goed Bestuur van de Organisatie voor Hindoe Media

Beleidsplan 2012-2015

OHM bedrijfsvoeringverklaring 2011

 

Jaarverslagen

2015

2014

2013

2012

2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005