Lakshmi, godin van het licht

Lakshmi, godin van het licht

Naar hoofdpagina themaspecial Divali

Het Hindoeïsme kent voor elk aspect van het leven wel een bepaalde godheid. Dit betekent niet dat er even zoveel goden zijn. Het veelgodendom in het Hindoeïsme is een hardnek­kig misverstand. De vele goden zijn aspecten van het Allerhoogste, van één God. Ook wij mensen hebben verschillende aspecten. Zo is een vrouw bijvoorbeeld de dochter van haar ouders, de moeder van haar kinderen en de echtgenote van haar man. Lakshmi is het goddelijke aspect voor welvaart en geluk.

“Moeder Lakshmi, wilt u ervoor zorgen dat het goed gaat met ons, dat wij gezond blijven en dat wij gelukkig en welvarend zijn.” (eerste strofe van de Lakshmi-mantra)

Met dergelijke bewoordingen wordt in menig Hindoegezin een olielampje (diya) voor Lakshmi aangestoken. Daarbij vraagt men de godin vooral om materieel geluk.

Misschien zal het menigeen verbazen om te lezen dat in het Hindoeïsme ook materieel geluk wordt nagestreefd. Immers, wanneer over het Hindoeïsme wordt gepraat staat het beeld van de heilige mannen in saffraan gekleurde kleding al gauw op de voorgrond. Deze heilige mannen proberen met yoga en meditatie onthecht te raken van de wereld en de verlichting te bereiken. Echter, de verlichting is het laatste in de rij van de vier verworvenheden in het leven van de Hindoe.

Volgens de Hindoegeschriften moet iedere mens in het leven de volgende zaken nastreven:

1) dharma

2) welvaart

3) ontspanning en genot en

4) verlichting.

Dharma betekent universele wet en ordening. Ieder mens moet volgens deze universele morele wet leven. En zo mag ieder mens een zekere vorm van welvaart bereiken, waarvan hij ook mag genieten. Terwijl de mens geniet van zijn verworvenheden moet hij nog steeds volgens de dharma leven. Want het is de dharma die de mens tot het uiteindelijke levensdoel brengt, de verlichting.

Lakshmi wordt doorgaans door weinig Hindoes dagelijks aanbeden. Eén dag per jaar staat zij zeker centraal. De dag van Divali, ofwel de dag van Lakshmi. Op deze dag staat ze in de belangstelling van miljoenen Hindoes. Er vinden offerrituelen plaats en de Hindoetempels stromen vol met mensen die de godin van welvaart gunstig willen stemmen. Op deze dag kunt u de Hindoehuizen herkennen aan de lichtjes (diya’s) die men voor Lakshmi heeft aangestoken. De huizen zijn dagen ervoor grondig schoongemaakt, want op de dag van Lakshmi komt de godin naar de huizen waar zij op die dag met devotie is aanbeden. De Hindoes zijn dan klaar om haar gaven te ontvangen.

Bikram Lalbahadoersing
Uit: OHM-Vani 1996

foto: Sujit Kumar

Delen via:
comments powered by Disqus