Shiva

Shiva

Shiva vormt het functionele aspect voor aan de ene kant het afsterven en aan de andere kant het vernieuwen van het leven. Shiva zorgt daarmee voor de continuïteit van het bestaan en de dharma. In dit programma koppelen we de vernieuwing van het leven aan de vraag hoe de schepping is ontstaan. Er zijn vele verhalen hierover geschreven. In dit programma brengen wij het Vedische scheppingsverhaal aan de orde.
In de maand Maagh (feb/maart), staat de veertiende nacht bekend als Maha Shivratrie. Maha betekent groot, Shiva betekent voorspoedig en ratri betekent nacht.

De God Shiva zal tijdens deze nacht plaats nemen in de Lingam (de symbolische vorm van Shiva). De Shiva Lingam staat symbool voor de oermaterie en de oerenergie van waaruit Shiva het leven schept. Daarom wordt de Shiva Lingam vereerd en aanbeden voor het bereiken van goddelijke en spirituele wijsheid.

Tijdens de offerplechtigheden bidden de devoten tot Shiva om het leven op aarde middels vernieuwing in stand te houden. Voorts overgieten ze de Lingam met water, honing en melk. Water symboliseert het leven, melk is één van de meest noodzakelijke bouwstoffen voor het leven en honing is een smaakvolle en energielevende stof. Tijdens het overgieten van de Lingam bidden de devoten tot Shiva om niet alleen het leven op aarde te behouden, maar ze ook te voorzien van deze voor het leven meest noodzakelijke bouwstoffen.
Er wordt gezegd dat zij, die het geluk hebben de manifestatie van het Goddelijke tijdens Maha Shivratri te zien, totale bevrijding in dit leven zullen kennen en niet meer herboren zullen worden.

Delen via:
comments powered by Disqus