Het verhaal achter Holi…

Het verhaal achter Holi…

Demonenkoning Hiranyakashipu beschouwde hij zichzelf als enige heerser over de wereld. In zijn verlangen naar steeds meer macht, wilde hij ook onsterfelijk worden. Vanwege gunsten die hij verleend had aan Brahma, had hij een speciale zegening ontvangen.

Hij legde zijn wens om onsterfelijk te worden voor aan Shiva, die hem antwoordde: “Koning, ik heb je gebeden aanvaard en je wens zal in vervulling gaan dat je niet gedood zult worden. Niet door een mens, niet door een dier, niet als je binnen of buiten bent, niet in de lucht en niet op de grond, niet overdag en niet ’s avonds, niet door een wapen en ook niet door een vloek/spreuk”

Hiranyakashipu was hier zeer content mee, hij was immers onsterfelijk geworden. In zijn land wilde hij dan ook aanbeden worden als God. Vanwege de kracht en macht die hij als zegen had ontvangen voor zijn devotie, was het volk bang voor de koning. Het volk aanbad hem zoals van hen verwacht werd. Als de mensen dat niet deden, werden ze gedood.

De zoon van de koning, Prahalad, weigerde echter zijn vader te aanbidden, waarop de koning antwoordde: “Als je mij niet aanbidt, zul je gedood worden”. Prahalad liet weten, dat niet zijn vader, maar Vishnu zijn God was. Vanaf dat moment probeerde de koning zijn zoon keer op keer van het leven te beroven. Vishnu wist dit echter telkens op een wonderlijke manier te voorkomen.

In het paleis woonde ook de zus van de koning genaamd: Holika, ook zij was in het bezit van demonische krachten. Holika was geïnformeerd over de ongehoorzaamheid van neef Prahalad. Ze smeedde een duivels plan, waarmee ze naar de koning ging. “Ik zal uw zoon vertellen dat ik ook stiekem Vishnu vereer. Ik zal hem een voorstel doen om samen op een brandstapel te klimmen als offer voor Vishnu. Zelf trek ik een onbrandbare kleed aan, zodat alleen de ongehoorzame Prahalad verbrand zal worden. Hiermee zal worden bewezen dat jij God bent”

De koning stemde toe in het plan. Dit werd tot uitvoering gebracht op het volksplein. Massaal kwam het volk hierop af. Toen Holika en Prahalad op de brandstapel zaten viel er een doodse stilte. De brandstapel werd aangestoken en binnen enkele ogenblikken laaide de vlammen hoog op. Ondanks de onbrandbare kleding kwam Holika om in de vlammen en Prahalad bleef ongedeerd. Vervolgens verscheen Vishnu in een avatar van Narasimha (half mens/half leeuw), Hij pakte de koning Hiranyakashipu en verscheurde hem met zijn klauwen – op zijn schoot – in een deuropening bij schemering.

Zo kwamen de woorden waarmee hij gezegend was uit: hij zou niet gedood worden door een mens, noch door een dier, noch binnen, noch buiten, noch in de lucht en ook niet op de grond, niet overdag en niet ’s avonds. De koning werd vermoord op de schoot van Narsimha in een deuropening, het was schemeravond en Vishnu kwam in de gedaante van half mens, half dier (leeuw) Narsimha en gebruikte geen wapen maar gewoon de klauwen van de leeuw.

Holika werd verbrand. Haar smerige plan was niet geslaagd. Ook koning Hiranyakashipu werd gedood en Prahalad – die niet in angst, maar in oprechtheid geloofde – bleef in leven.

Deze bezinningsdag, Holika Dahan, wordt jaarlijks door de Hindoes herdacht. Hierbij wordt de overwinning van het goede op het kwade en van het recht op het onrecht gevierd.

Delen via:
comments powered by Disqus