Kalender : Divali

Het Divalifeest is meer een religieus feest. Het wordt gevierd in de nacht van de nieuwe maand Kartika (oktober/november). Divali is een feest ter ere van godin Laksmi. Daarom wordt er op die avond overal Maha Laksmi Puja gehouden, een gebedsdienst ter ere van Laksmi, die de Vrouw, de Moeder der Aarde, het licht en het geluk symboliseert. In de huizen worden veel lichtjes en lampjes aangemaakt ten teken van de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, van waarheid op onwaarheid, van rijkdom op armoede. Het is een lichtfeest, een bezinningsfeest door middel van meditatie en gebed. De mens tracht door te bidden in het goede en reine te komen. Licht is een bestaansvoorwaarde voor de mens. Het Licht of Agni is de machtige verschijning van God, het symbool voor kennis, bevrijding en geestelijke verlichting. Divali wordt gezien als een van de belangrijkste Hindoe feestdagen.

Divali thema special