Kalender : Gita Jayanti

Gita Jayanti is een hindoe feestdag waarop de Srimad Bhagavad Gita centraal staat. De Gita komt voor in het 6e boek van het epos Mahabharata (het grootste epos aller tijden) en bestaat uit 700 shloka’s (verzen) die in 18 hoofdstukken zijn gerangschikt. De Gita is de dialoog tussen Shri Krishna en zijn devoot, de ridder Arjuna. In deze dialoog worden drie wegen (yoga’s) aangegeven, volgens welke de mens moksha (verlossing van dit aardse leven) kan bereiken. Deze wegen zijn: de karma yoga, de weg van het belangeloos handelen; de bhakti yoga, de weg van de intense overgave en de gyan yoga, de weg van het verstandelijk inzicht. De Gita, die de essentie weergeeft van de in de Veda’s en Upanishads vervatte kennis en wijsheid, is in nagenoeg alle westerse talen vertaald.