Kalender : Holi

Het Holifeest is niet een zuiver godsdienstig feest. Het feest heeft meer een sociaal-cultureel en folkloristisch karakter en is dus niet beperkt tot de belijders van een godsdienst. Alle hindoes, zonder onderscheid van rangen en standen, vieren gezamenlijk het Holifeest door zingend en Chautaal (muziek) spelend elkaar te besprenkelen met kleurstoffen (rood en groen) en welriekende stoffen (poeder en parfum). Het Holi – Phaguafeest wordt jaarlijks gevierd op de laatste dag van de maand Phagun, de laatste maand volgens Hindoe-jaartelling (meestal in de maand maart volgens de christelijke jaartelling). Het hindoeïsme kent een eigen jaartelling. Omdat de viering samenvalt met het begin van de jaartelling van de hindoes, wordt het Holifeest beschouwd als een nieuwjaarsfeest. Het Holifeest staat in het teken van het begin van een nieuw jaarsseizoen ( de lente), en daarom spreekt men ook wel van lentefeest of oogstfeest (omdat het in India samenvalt met de graanoogst). Het Holifeest wordt ook beschouwd als een overwinningsfeest : de overwinning van het goede op het kwade.

Bekijk ook het filmpje Hindu Basics over Holi op ons YouTube-kanaal!

 

foto: Roel Wijnants