Kalender : Nagh Panchami

Nagh Panchami is een festival die op de vijfde dag van de vollemaansdag in de maand Shravana ter ere van slangen wordt gevierd. Op deze dag gaan we naar Shiva tempels, omdat slangen door Shiva beschermd worden. Ook herdenken we de overwinning van de slang Kaliya door Shri Krishna.

Gebruiken voor deze dag: getrouwde jonge vrouwen bezoeken hun ouderlijke huis om deze dag te vieren. Ze doen een puja en offeren melk bij een slangenhol en bidden tot de slangengod  (de Indiase cobra, een incarnatie van de god Subramanya of Murugan).  Als er geen slangenhol in de nabijheid is, worden slangenbeelden gebruikt in tempels in de buurt. Een deel van de melk wordt terug naar huis genomen en aan iedereen geofferd als dankzegging.

Verhalen
Volgens de geschriften van de Purana’s had Kashyapa, zoon van Brahma, vier vrouwen. De nakomelingen van zijn eerste vrouw waren Devas; die van zijn tweede waren Garudas. Zijn derde vrouw Kadroo beviel van Nāgas en zijn vierde van Daityas. Nāgas waren de heersers over Pātāl-Loka.

Volgens de parana’s had Krishna Naga Kālia overwonnen en hij maakte een eind aan zijn slechte daden op Nāga Panchamī. Aangenomen wordt dat de Kathmandu vallei vroeger een uitgestrekt meer was.  Toen mensen het meer begonnen droog te leggen om plaats te maken voor nederzettingen, ontstaken de Nagas in woede.  Om zich tegen de toorn van de Nagas te beschermen, gaven de mensen hen bepaalde gebieden als bedevaartsoorden, waarmee ze de harmonie in de natuur herstelden.

Volgens andere geschriften gebruikte een koning zijn tantrische krachten om de Nagas te dwingen terug te keren naar de landregens die ze hadden weggenomen. De Nagas stemden hierin toe. Als erkenning voor hun macht om de regen te bedwingen, organiseerde de koning het Naga Panchami festival.