Kalender : Swami Dayanand Saraswati Jayanti

Voornamelijk een feestdag in India. Op deze dag worden in de mandirs en op andere ontmoetingsplaatsen erediensten en plechtigheden georganiseerd ter ere van de geboortedag van Swami Dayanand Saraswati Jayanti (14 februari 1824), de stichter en grondlegger van de Arya Samaj. Behalve een vuuroffer (havan) worden er toespraken gehouden en leerstukken van Swami Dayanand voorgelezen.