Lotusvijver: Jezus in India

Radio 5: 13 maart 201114:15 - 15:00

Is Jezus in zijn leven geïnspireerd en beïnvloed door het hindoeïsme waar hij kennis van nam tijdens zijn verblijf in India? Op 22 maart aanstaande vertrekt Paul van Oyen naar India om op zoek te gaan naar bewijzen voor Jezus verblijf aldaar.

Paul_van_Oyen.gifEvangelie
Paul van Oyen is de vertaler en auteur van het boek: Het Evangelie van Issa. Hij hoopt in India voldoende gezaghebbende ‘kenners in India te vinden die iets kunnen en willen zeggen over Jezus verblijf en scholing in het land. Het evangelie van Issa is het wonderlijke verhaal van de vondst van een belangrijke tekst over het leven van Jezus Christus. Deze tekst werd in 1887 in een klooster in Ladakh ontdekt door de Russische onderzoeker Nicolas Notovitch. Ladakh ligt op de grens van India en Tibet. De tekst werd in 1890 gepubliceerd.

Issa.gifBrahmaan
Het Evangelie van Issa is bijzonder omdat de tekst stelt dat Jezus tussen zijn twaalfde en dertigste levensjaar in India en Nepal/Tibet verbleef voordat hij rond zijn dertigste naar Palestina terugkeerde. Jezus zou zijn opleiding hebben genoten bij Brahmanen in India. Volgens Paul van Oyen is er zelfs een verwantschap te vinden tussen het woord Brahmaan en de naam van de aartsvader Abraham.

Boekomslag.gifVedische traditie
Volgens Paul van Oyen geeft dit boek een verrassend inzicht in de opleidingen die Jezus genoot vanaf zijn vroegste jeugd bij de Esseense broederschap, bij de Brahmanen in India en in Boeddhistische kloosters in Nepal/Tibet. En.. het zou ook een de verwantschap duidelijk maken tussen het hindoeïsme, het boeddhisme, het jodendom, christendom en de islam. Volgens Van Oyen is het niet ondenkbaar dat alle religies putten uit de zelfde bron: de Vedische traditie. In de Lotusvijver gaan we met Paul van Oyen mee op een denkbeeldreis naar de wereld van het oude India. We vroegen hem hoe waarschijnlijk het is dat Jezus daadwerkelijk in India is geweest?

Delen via:
Bekijk of luister het fragment
comments powered by Disqus