Lotusvijver: Dharma en bestemming

Radio 5:

Dharma omvat zowel de moraal van de mens als het streven naar ethiek, goedheid, rechtvaardigheid en zuiverheid.

Voor hindoes houdt dit meestal in dat ze willen leven volgens de gedragsregels zoals die worden voorgeschreven in de Vedas en de Upanishads. Dharma is een Indiaas begrip dat de wezenlijke natuur van de mens aanduidt.

Het volgen van de dharma heeft betrekking op het pad van het menselijke welzijn in de ruimste zin van het woord. Het Nederlandse bestemming drukt aardig uit waar het in dat begrip dharma om gaat. Maar hebben wij mensen zoiets als een bestemming? In deze uitzending een compilatie van diverse meningen over die bestemming.

Paul van der Velde is hoogleraar Hindoeïsme aan de Katholieke Radboud Universiteit van Nijmegen. Er is volgens hem een groot verschil in de wijze waarop we in het westen tegen de bestemming van de mens aankijken en die in het oosten. In India leven veel mensen in het besef dat wat zij doen wortels heeft in het verleden.

Tijn Touber wordt in 1960 in Amsterdam geboren, Hij was de oprichter van de succesvolle band Lois Lane. Vervolgens gaat Touber zich richten op bewustzijnsontwikkeling. Hij is de schrijver van diverse boeken over spiritualiteit.

Volgens Tantra-trainer Jan den Boer is het de grootste denkfout van de mens, die wordt veroorzaakt door de menselijke begeerte, het idee dat het elders te halen is. Dat onze bestemming ook elders te vinden is.

Yoeke Nagel is bewustzijnstrainer, coach en schrijfster. Ze is gefascineerd door de mogelijkheid die het hindoeïsme aan mensen biedt om het goddelijke in duizenden manifestaties te kunnen en mogen zien.

Het is onze bestemming om terug te keren naar de perfectie van dit moment. “Als je je fascinatie verliest voor alle verhalen en problemen waarmee het denken je probeert af te leiden dan kan je aandacht zich ontspannen in het NU. En daar is zelden een écht probleem.” Dat is de visie op onze menselijke bestemming van coach en trainer Erik van Zuydam.

Lotusvijver

Luister naar ons programma op

Zondag 20 december 2015,  00.00 – 01.00 uur op Radio 5

Delen via:
comments powered by Disqus