Hindoe-omroep OHM wint bodemprocedure van oud-directeur

De Raad van Toezicht van de stichting ‘Organisatie voor Hindoe Media’ (OHM) heeft de bodemprocedure gewonnen die tegen haar was aangespannen door voormalig directeur Jagdish Rambali. Wegens onder andere onbehoorlijk bestuur is Rambali veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen ter hoogte van ruim vijfenzeventigduizend euro.
OHM is tevreden met de uitspraak en blij dat de rechter een duidelijk oordeel heeft geveld over de correcte handelwijze van de Raad van Toezicht. De legaliteit en moraliteit van de raad was door Rambali ter discussie gesteld.Henk Krishnadath, voorzitter van de Raad: “Met deze uitspraak kan OHM een roerige periode afsluiten. De verwijten aan ons zijn ongegrond gebleken en de aan ons toegewezen schadevergoeding is zowel materiaal als emotioneel een positief signaal voor de Hindoestaanse gemeenschap die onze omroep vele jaren een warm hart heeft toegedragen.”De stichting Organisatie voor Hindoe Media was eigenaar van de zendmachtiging en had daarvoor een organisatie ingericht. Evenals bij de andere kleine levensbeschouwelijke omroepen zijn de uitzendtaken van OHM met ingang van dit jaar overgenomen door onder andere de NTR.

J. Rambali is in 2014 aangesteld als directeur. Hij is in januari 2015 op staande voet ontslagen nadat hij, tegen de uitdrukkelijke instructie van de raad van toezicht in, een medewerker in dienst had genomen. Hiervoor ontbrak de financiële onderbouwing. Ook ontstond een troebele arbeidsrechtelijke relatie door het feit dat de betreffende medewerker als voorzitter van de Stichting Federatie Arya Samaj Nederland (FASNED) in een bestuurlijke relatie tot de omroep stond. Rambali vocht zijn ontslag aan en eiste ruim veertigduizend euro aan achterstallig salaris. Een eerder kort geding werd gewonnen door OHM, waarop Rambali een bodemprocedure startte. Deze is afgerond nu OHM in het gelijk is gesteld. De handelwijze van de oud-directeur is volgens de rechter “voor iedere weldenkende werkgever reden om de arbeidsovereenkomst onmiddellijk te beëindigen”. De rechter rekent het Rambali verder aan dat hij het werk van zijn opvolger heeft gefrustreerd door onder andere de toegang tot het kantoorpand en de administratie onmogelijk te maken.

Rambali moet een schadevergoeding aan OHM betalen van ruim € 38.000,00 in het kader van het ontslag. Daarnaast dient hij ruim € 34.000,00 te betalen voor schade wegens onbehoorlijk bestuur. Ook is hij veroordeeld tot de proceskosten.

Stichting OHM
Stichting OHM is een organisatie die kennis over Hindoeïsme voor geïnteresseerden toegankelijk wil maken. Tot 2016 had zij hiervoor een zendmachtiging. OHM heeft als hoofddoel integratie van de Hindoecultuur in de Nederlandse samenleving. Het hindoeïsme vindt zijn oorsprong in India. De activiteiten van OHM zijn geïnspireerd op de hindoe-religie, cultuur en filosofie zoals dat zich in India en de diaspora landen heeft ontwikkeld.

Klik hier voor meer details over de uitspraak.

Zie ook artikel in Trouw van 14 april 2016.

Delen via:
comments powered by Disqus