OHM: De Puja belicht

NPO 2:

Elke praktiserende Hindoe neemt in zijn of haar leven meerdere keren deel aan een Puja, een gebeds- en offerritueel.

In veel Hindoe families is het gebruikelijk om minimaal 1 keer per jaar thuis een Puja te doen, anderen doen het tijdens Hindoe hoogtijdagen. Hoe vaak en in verband met welke gelegenheid, dat is een persoonlijke keuze. Vanuit de de Hindoe Dharma, het Hindoeïstische plichtsbesef, wordt het aangeraden om aan Puja’s deel te nemen. Echter is het zo dat de essentie van het veelomvattende Puja ritueel dat altijd wordt afgesloten met een Havan, een vuuroffer, niet door iedereen begrepen wordt. Ook weten weinig Hindoes wat de betekenis is van de vele plantaardige producten en andere zaken die worden ingezet tijdens de offerhandelingen.

In dit programma wil OHM een toelichting geven op de ins en out’s van de Puja.

OHM Religie en Spiritualiteit

De Puja belicht

Zaterdag 12 december 11:30 – 12:00

De herhaling is op zondag 13 december 15:00 NPO2

Delen via:
comments powered by Disqus