OHM: Holi

7 maart 200413:00 - 13:30

Op zondag 7 maart is het Holi Phagwa. Dit jaar valt Holi op een zondag, dus zal OHM in haar reguliere uitzending aandacht besteden aan Holi. Er zal geen extra uitzending zijn. Holi heeft verschillende betekenissen en symbolieken. Sommige betekenissen zijn zo vanzelfsprekend dat we niet meer serieus stil staan bij de werkelijke en diepere betekenis ervan. Tijdens onze feestelijke Holi uitzending staan we dit keer stil bij de kernbetekenis van Holi.

Holi heeft verschillende betekenissen en symbolieken. Een ervan is het besproeien van de ander door gekleurd water, poeder of parfum. Gekleurd water staat voor een kleurrijk, vrolijk en vitaal leven. Door de ander met gekleurd water te besproeien, wens je hem/ haar een gezond en kleurrijk leven toe. Daarnaast is dit ook een uitdrukking van een verbondenheidbesef.
Een ander belangrijk symboliek van Holi is vergeving. Op Holidag leggen we familieruzies, geschillen en onenigheden bij. Vergeven betekent jezelf bevrijden van negatieve gevoelens. En jezelf openstellen voor nieuwe inzichten, visies en wijsheden. Wie dat probeert vergroot zijn persoonlijke ontplooiingstraject en ervaart een verbondenheidgevoel met anderen. Maar waarom doen we dat? Waarom doen we dit alleen op Holidag en niet op de andere dagen die erop volgen? Hoe komt het dat we Holi met zoveel uitbundigheid en broederlijk gevoel vieren? Wat willen we daar eigenlijk mee zeggen?
In deze uitzending tonen wij u de verschillende betekenissen en symbolieken van Holi.

Delen via:
Bekijk of luister het fragment
comments powered by Disqus