Holi, een nieuw begin

Holi, een nieuw begin

Naar hoofdpagina van Holi themaspecial

Maart, lente, het betekent een nieuw begin van de cyclus van leven, namelijk: geboorte en groei. Dan kunnen de voorraden potjes en pakjes met gekleurde poeder weer uit de kast gehaald worden om elkaar uitbundig en vooral kleurrijk een goed Holi toe te wensen! Holi, het nieuwjaarsfeest voor de Hindoestanen. Dus geen Hindoestanen die op deze dag brommen en klagen over de last van poeder en lawaai.

Voor ons als jongeren is Holi vooral leuk. De gezelligheid, saamhorigheid en lol om elkaar flink in te smeren met poeder en gekleurd water is misschien voor hun wel de belangrijkste motivatie om Holi te vieren. Maar niet de enige. Zo nemen veel jongeren actief deel aan diverse culturele activiteiten om deze dag zo traditioneel mogelijk te vieren. Dit gebeurt veelal in de vorm van chautaalgroepen (deze groepen zingen lofliederen over Rama, Krishna en Moeder Aarde met als begeleiding een trommel en bekkentjes) en bijvoorbeeld dansgroepen. Het is merkbaar dat ook de jongeren het belangrijk vinden om deze dag te blijven vieren. En niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de komende generatie.

Los van het intense feestgevoel en plezier, staat het eigen gedrag centraal. Hoe heb je het afgelopen jaar geleefd en wat heeft dit voor jezelf, maar ook voor anderen betekend? De vraag die velen zich op deze dag stellen. Het zoeken naar evenwicht en harmonie (ofwel bezinning) juist op deze dag, betekent nieuwe voornemens en veranderingen voor de toekomst. Het nieuwe jaar houdt immers een belofte in, namelijk dat er een nieuw begin gemaakt kan worden.

Zo leren wij uit de geschiedenis dat Bhakt Prahlad weigerde zijn vader, de koning Hiranyakashipu, te eren als God. Hoe groter en erger de druk en de martelingen werden, des te overtuigder werd Prahalada in zijn geloof en vertrouwen in God. Aan al het kwaad van Hiranyakashipu kwam echter een eind. Het volk was eindelijk bevrijd van het kwaad dat hij vertegenwoordigde. Het volk vierde de overwinning van het goede op het kwade en het begin van nieuwe hoop, van vreugde, geloof en leven. Het volk vierde Holi.

Sita Nejal
Bron: OHM-Vani, 1997

Delen via:
comments powered by Disqus