De overwinning van het goede op het kwade

De overwinning van het goede op het kwade

Naar hoofdpagina van Holi themaspecial

Phagua, het feest van blijdschap en uitbundigheid, luidt het nieuwe jaar en de lente in. Alle zorgen worden op deze dag opzij gezet. Allerlei lekkernijen worden bereid, familieleden en vrienden zoeken deze dag elkaar op, elke gast is welkom.

Vooral op deze feestdag, die ook wel Holi wordt genoemd, is men vol goede voornemens, namelijk om de negatieve elementen uit het leven te verbannen. Het Holi feest staat immers voor de overwinning van het goede op het kwade. Toch blijft het bij velen vaak bij goede voornemens, die niet worden uitgevoerd. Als een volgend moment iemand iets onaardigs tegen ons zegt of doet, voelen wij ons direct op onze teentjes getrapt en willen het liefst op hetzelfde moment terugslaan. Hoe kunnen we dit voorkomen?

De strijd om het kwaad te overwinnen is een strijd die een ieder elke dag in zichzelf voert. Verbolgenheid, jaloezie, stemmingen, sympathieën en antipathieën beheersen de geest. Steeds roept men uit “dit is van mij”, “ik ben gekwetst”, “ik zus en zo”. Het ego lijkt in eenieder diep geworteld. Zolang we met zulke gedachten en zelfzuchtige verlangens rondlopen is het onmogelijk om maar een stapje dichterbij God te komen. En dat is juist ons streven.

Vaak denken we dat het voldoende is als we ons van kwade handelingen weerhouden. Of dat wij onze stemmingen leren beheersen zodat wij niets onvriendelijks tegen een ander zeggen terwijl allerlei kwade gedachten door onze geest razen. Om tot werkelijke overwinning te komen is het nodig steeds onze gedachten te observeren zodat wij attent zijn op de neiging tot negatief denken. Een manier om deze negatieve gedachten om te zetten in meer positieve is meditatie. Als we bijvoorbeeld bij meditatie God aanspreken en ons voor ogen houden dat Hij de doener achter alles is en dat zijn wil zal geschieden is het makkelijker de negatieve gedachten los te laten. Een andere manier is om bij alle activiteiten die men doet de gedachte vast te houden dat men God aan het dienen is.

Naarmate onze gedachten zich meer met het goede vullen zal men het goede gaan aantrekken. Overheersen de kwade gedachten dan zal men het kwaad aantrekken. Niet alleen op het Holi feest, maar elke dag is het goed zich van negatieve gedachten te ontdoen en te proberen niet kwaad te denken. Als men kwaad over iets of over een persoon denkt zal men er ook zo naar handelen. Immers: gedachten gaan de handelingen vooraf.

Goed en kwaad zullen altijd in de wereld blijven. Ze zijn de keerzijde van dezelfde medaille. Zouden goed en kwaad in evenwicht zijn dan zou deze wereld in een pralaya- (destructie-) toestand verkeren. Het is een illusie te denken dat het kwaad helemaal uit de wereld verbannen kan worden. Ook is het nutteloos anderen te bekritiseren. Als je eerst jezelf in positieve zin verandert zal dat harmonie uitstralen en op den duur zal je omgeving met jou mee veranderen. Langzaam maar zeker zal dan het licht van positieve kwaliteiten en daden de negatieve krachten verdrijven. Holi is het feest dat ons elk jaar van dit feit bewust maakt en ons ook eraan herinnert dat de waarheid altijd zegeviert.

Usha Raghoebar
Bron: OHM-Vani, 1997

Delen via:
comments powered by Disqus