De vier levensfasen

 

colors(2).jpgBinnen de Hindoetraditie wordt het leven van een Hindoe ingedeeld in vier levensfasen die elk worden gekenmerkt door de verschillende taken en verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt. In deze documentaire wordt aandacht besteed aan de vraag hoe actueel de filosofie van de vier levensfasen nog is in de tijd waar men momenteel in leeft.

 

De vier levensfasen:

 

– Brahmacharya fase: Opvoeding en onderwijs staan centraal. De normen en waarden van het leven moeten worden geleerd en ervaren (0 25 jaar).
– Grihasta fase: Dit is de fase van het huwelijk en het gezinsleven. Men is nu in staat om in de maatschappij zijn plichten te vervullen, geld te verdienen en het gezin te onderhouden. Zowel het bijdragen aan de kosmische orde door middel van het doorgeven van het leven (zorgen voor nakomelingen) als het zorgen voor persoonlijke ontwikkeling (materieel, intellectueel en spiritueel) staan centraal in deze fase (25 tot 50 jaar).
– Vanaprast fase: Men doet afstand van het aardse, het materiële, het tijdelijke. Er is aandacht voor de maatschappelijke en levensbeschouwelijke vraagstukken van de samenleving, waarbij de eigen levenservaring wordt ingezet ten behoeve van deze samenleving. Het besef groeit dat men zich belangeloos dienstbaar moet stellen aan het geheel van de gemeenschap (50 70 jaar) .

 

– Sanyasa fase: In deze laatste periode richt men zich geheel op de ziel die als onsterfelijk wordt beschouwd. Het enige verlangen dat men koestert, is de bevrijding uit de kringloop van geboorte en sterfte (moksha). Meditatie, gebed en sociaal werk (seva) zijn in deze levensperiode belangrijke waarden, gericht op het verkrijgen van moksha (vanaf 70 jaar).

In het programma maken we kennis met Radjesh, hij is 40 jaar en woont en werkt in Den Haag. Hij woont samen met zijn vriendin en houdt zich op dit moment bezig met zijn vele hobbys. Radjesh kiest bewust niet voor het huwelijk en het gezinsleven, omdat hij in dit leven voor zichzelf kiest. Aan deze gedachtegang ligt o.a. een dieper spiritueel motief ten grondslag; Radjesh laat zich bij zijn keuzes in het leven onder meer inspireren door de Bhagavad Gita.

 

Get Microsoft Silverlight
Of bekijk de flash versie.
Ook praten we met Ganes en Anchela Ganpat, zij vormen een jong gezin met twee kinderen. Ganes en Achela stellen het gezinsleven op de eerste plaats in het leven. Ze hechten zeer veel waarde aan hun huwelijk en het gezinsleven als uitvloeisel daarvan. De kinderen worden ook met deze normen en waarden opgevoed en krijgen van hun ouders veel van het geloof mee. De regelmaat, stabiliteit, rust en harmonie die het huwelijk en het gezinsleven bieden, is van onbeschrijfelijke waarde. Je hebt altijd een fundament waar je op kan terugvallen, aldus Ganes en Anchela.
Natascha Rampersad is een zelfstandige jonge vrouw van 33 jaar die sinds drie jaar in haar eigen woning in Zoetermeer woont. In het dagelijkse leven heeft ze een staffunctie bij een grote verzekeringsmaatschappij als commercieel productmanager. Op het moment heeft Natascha geen relatie en voelt ze zich helemaal happy als onafhankelijke, jonge vrouw die bewust in het leven staat en geniet van de dingen die ze graag doet. Dit is echter niet altijd zo geweest; Natascha heeft in haar leven het nodige meegemaakt met als gevolg dat ze vandaag de dag bewust en vol overgave haar eigen keuzes maakt.
Indoloog dhr. Sukhai geeft als deskundige meer toelichting op de vier levensfasen. Ook praat hij vanuit zijn eigen ervaringen hoe hij deze levensfasen heeft doorleefd en vertelt hij ons hoe hij de laatste fase op dit moment beleeft.

Delen via:
comments powered by Disqus